Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Legal Disclaimer

Alle informatie op deze site wordt met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av en de dienst interventieradiologie elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer de dienst interventieradiologie verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is NIET gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

 

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.IRBrugge.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop AZ Sint-Jan de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av  en de dienst interventieradiologie. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam AZ Sint-Jan, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de dienst interventieradiologie en AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av .

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De dienst interventieradiologie besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De dienst interventieradiologie en AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De dienst interventieradiologie en AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av  kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

 

Privacy statement

De dienst interventieradiologie erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Dit betekent voor ons een engagement met betrekking tot het respecteren van de persoonlijk levenssfeer evenals het respecteren van de praktijken die van toepassing zijn op het verzamelen, het bijhouden en het gebruiken van persoonlijke informatie en gegevens.

 

Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen door een mail te sturen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn.

 

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites plaatsen brokjes informatie in uw computer, als u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren.

 

Privacy van gegevens

AZ Sint-Jan Brugge – Oostende av en de dienst interventieradiologie verzamelen via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan 'gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.
De dienst interventieradiologie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.
Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.